Perhevapaakustannukset

Tällä hetkellä vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset maksaa äidin työnantaja. Nykyinen vanhemmuuden kustannusrasite kolahtaa kaikkein voimakkaimmin naisia työllistäviin yrittäjiin.

Vanhemmuuden kustannuksilla tarkoitetaan lyhyesti seuraavia kustannuseriä:

  • raskauteen liittyvät sairauspoissaolot
  • alle 10 v. sairaan lapsen hoidon järjestäminen
  • lomapalkat äidille
  • lomapalkat sijaiselle
  • täyden palkan ja KELA-korvauksen erotus (30 % + lakisääteiset sivukulut) työehtosopimuksista riippuen kahdelta tai kolmelta ensimmäiseltä äitiysloman kuukaudelta

Tähän listaan voidaan vielä lisätä toimialoista riippuen ne sijaisen perehdyttämisestä aiheutuvat ylimääräiset palkkakulut, jotka yrittäjälle ovat välttämättömiä mm. asiakassuhteen pysyvyyden ja palvelunlaadun varmistamiseksi.

Yrittäjänaiset vaatii Suomen hallitukselta pikaisia toimenpiteitä uuden järjestelmän kehittämiseksi. Vanhemmuudesta aiheutuvat kulut eivät saa rasittaa vain äidin työnantajaa, vaan kulut on maksettava yhteisvastuullisesti.